Afbeelding

Safety

Bescherming en beheersing van risico’s dragen bij aan een staat van veiligheid. Ondanks dat 100% veiligheid niet realistisch is, is dit wel een doelstelling die wij voor ogen hebben.

U kunt door het volgen van een opleiding uw veiligheid vergroten!

Door middel van onze trainingen kunt u de onwetendheid van uw medewerkers verkleinen. Echter ook onverschilligheid en onoplettendheid zijn zaken die u kunt verbeteren.

Kennis is begrip! Door uw medewerkers op de hoogte te brengen van de gedachtes achter veiligheidsprocedures verhoogt u de betrokkenheid binnen uw organisatie.

Bekijk ook…

Medewerker Luchtvracht Security Awerenessstraining

Na 11 september 2001 zijn de veiligheidseisen binnen de luchtvaart sterk aangescherpt. Hieronder vallen onder andere de verplichting alle zendingen te screenen zodat mogelijke sabotage aan het licht komen.
Om de administratieve druk te verminderen zijn er ook mogelijkheden het gebruik van procedures en de veiligheid van een zending te garanderen.
U kunt een opleiding Security Awareness volgen waarvoor IRP Training is aangewezen door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding als erkend opleidingsinstituut.

Opleiding
De opleiding “Medewerker Luchtvracht”heeft de duur van 1 dagdeel.
Na een theorietraining word de opleiding beeindigd met een kennistest. Na deelname heeft u recht op het certificaat Medewerker Luchtvracht.

Inhoud Opleiding

– Terrorisme, Wat is dat nou eigenlijk?
– Sabotage, Hoe herken je pogingen tot Sabotage?
– Supplychain, Het belang van veiligheid binnen de supplychain
– Overheid, De rol van de NCTB, Marechaussee en Justitie
– Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid van organisaties binnen de supply chain.

Voor de opleiding MLV is geen vooropleiding vereist.
Mogelijke certificaten na afronding opleiding: CIBOT

CIBOT & IRP zijn door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding geaccrediteerd voor de uitvoering van de opleiding MLV.

VCA

Steeds meer bedrijven vragen om een geldig VCA certificaat. VCA is het aantoonbare bewijs dat er op de juiste wijze met veiligheid wordt omgegaan.
VCA-certificering bestaat uit 2 pijlers;
Bedrijscertificering
Persoonscertificering
– VCA-Groen (Basis, met meer aandacht voor hovenierswerken)
– VCA-Basis
– VCA-VOL
– VCA-VIL

IRP-Testing verzorgd bedrijfscertificeringen VCA, U kunt contact opnemen met info@irptesting.nl.

IRP Training verzorgd de persoonscertificering VCA-Basis (Medewerkers), VCA-VOL (Operationeel Leidinggevenden) en VCA-VIL (Intercedenten).

Peilers VCA-Opleiding
Na voltooiing van het betreffende VCA examen met voldoende resultaat heeft u uw VCA diploma behaald. Het is dus ook mogelijk om enkel een examen af te nemen.

Afhankelijk van uw persoonlijke leerstijl kunnen diverse leermiddelen verzorgd worden door IRP training.
– Avondopleiding (3,5 uur)
– Dagopleiding (8 uur)
– Leermiddelen
– Lesboek
– E-learning
– OefenApp
– Oefen Examens

Inhoud Opleiding
– Arbeidsomstandighedenwetgeving
– Risico’s en preventie
– Gevaarlijke stoffen
– Machines en gereedschappen
– Hijsen en tillen
– Werken op hoogte
– Persoonlijke beschermingsmiddelen
– Brand en explosiegevaar
– Elektriciteit

IRP Training kan een VCA Examen vanaf Euro 60,00 voor u realiseren!

Voor de opleiding VCA is geen vooropleiding vereist.
Mogelijke certificaten na afronding opleiding: VCA-B, VCA-VOL, VCA-VIL
Het VCA examen is een landelijk geregeld examen.