CIBOT

Het CIBOT (certificeringsinstituut voor beroepsopleiding en training) is ontstaan uit een samenwerkingsverband van vakspecialisten, didactici, taalkundigen en opleidingsinstituten. De insteek is een gezamenlijk doel: een kwalitatief én pragmatisch perspectief op persoonscertificatie. Dit doel wordt bereikt door enerzijds terug te gaan naar de kern, namelijk de kwaliteit van onderwijs door een competente docent, en anderzijds een gestructureerde en objectieve controle hiervan. 

Daarnaast ondersteunt CIBOT de aangesloten opleiders en instructeur over de hele breedte, van gedrukt (handboeken) en fysiek (verbruiksmateriaal) lesmateriaal tot een online omgeving voor de cursusadministratie. Daarbij biedt het CIBOT een uitgebreid netwerk van opleiders en docenten voor vergroting van het netwerk.

Onderwijsfilosofie

Kennisoverdracht daarentegen staat of valt met de didactische vaardigheden van de instructeurs en docenten. Deze vaardigheden hebben  de meest prominente rol in de onderwijsfilosofie van CIBOT. Zowel tijdens de instructeurs- en docentopleidingen als tijdens de jaarlijkse audits ligt de focus daarom op didactiek en de wijze waarop de instructeurs en docenten voor de klas staan. Er wordt niet alleen gekeken naar de inhoudelijke kennis van de instructeur, maar ook de omgang met cursisten, de structuur van het lesplan en het inspelen op de leerbehoefte van de cursist.

De assessors en auditors zijn opgeleid om tijdens een audit deze punten te kunnen beoordelen. Aansluitend vindt een gesprek plaats met de instructeurs en docenten over bepaalde (didactische) keuzes die tijdens het lesgeven gemaakt worden. Indien gewenst, kunnen instructeurs gecoacht worden door middel van tips en tricks om zich doorlopend te verbeteren.

Doorstroommogelijkheden

CIBOT is van mening dat een opleiding enkel gevolgd hoeft te worden als dit meerwaarde heeft. Een (toekomstig) CIBOT instructeur doorloopt daarom een proces wat hij/zij zelf kan

vormgeven. De kwaliteit wordt onafhankelijk getoetst tijdens een jaarlijkse audit. Op deze manier wordt de kwaliteit geborgd, maar hoeft een instructeur geen verplichte bijscholing te volgen als deze niet relevant is.

Daarnaast zijn er voor ambitieuze instructeurs en docenten altijd mogelijkheden om door te stromen als assessor, mentor of docent-instructeur. De kwaliteit wordt door wederzijdse controle en samenwerking in stand gehouden en verbeterd.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner. IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!