CIBOT Bedrijfshulpverlener Instructeursopleiding

De instructeursopleiding “Bedrijfshulpverlener” is binnen het CIBOT certificatiesysteem een combinatie van drie opleidingen: BLS, EHBO en Brand en Ontruiming. Deze opleidingen kunnen los gevolgd worden, maar als ze alledrie gecombineerd worden, is de instructeur uitstekend voorbereid om zelf complete BHV-cursussen te verzorgen. Tijdens deze opleidingen leren instructeurs de grondbeginselen van het onderwijs in de Basis-BHV. Deze opleiding bestaat uit spoedeisende hulpverlening (reanimatie), niet-spoedeisende hulpverlening en het reageren op andere calamiteiten zoals brand of een bommelding. Op deze manier kunnen zij zelf bhv’ers op een kwalitatieve manier opleiden en trainen.

Onderwijsfilosofie

De didactische kern van het vaardigheidsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door het vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel de retentie als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. 

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

Elk bedrijf is anders en elke cursistgroep heeft andere behoeften als het gaat om BHV-onderwijs. De instructeur wordt erop getoetst dat hij een effectieve, toegepaste opleiding laat zien; niet om een bepaalde didactische methode te allen tijde te gebruiken, wanneer dit in de praktijk niet altijd mogelijk of effectief is.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur van één of meerdere Basic First Responder modules. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur en kunt u zelfstandig uw BHV-cursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de richtlijnen voor reanimatie of eerste hulp in het algemeen.

Inhoud CIBOT Bedrijfshulpverlener Instructeursopleiding

Tijdens deze opleidingen wordt de inhoud op instructeursniveau behandeld: instructeurs moeten een foutloze demonstratie van handelingen kunnen laten zien. Verder is er aandacht voor didactische modellen zoals het vierstappenplan, de Galan-methode en de Pendleton-feedback.

Ook wordt er tijdens de opleidingen een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Het complete traject tot BHV-instructeur bestaat uit deze drie modules:

  • Reanimatie en AED
  • EHBO en niet-spoedeisende hulpverlening
  • Brand en ontruiming

Aansluitend is het mogelijk om aanvullende modules te volgen, zoals kinderreanimatie (PBLS), alcohol & drugs of evenementenhulpverlener.

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven of certificaten aan te vragen. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

IRP Training kan u daarnaast ondersteunen met lesmaterialen zoals boeken, reanimatiepoppen of blusmiddelen.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding BHV wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner.

IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!