CIBOT Brand en Ontruiming Instructeursopleiding

De instructeursopleiding “Brand en plaatselijk incidentmanagement” is (naast Reanimatie en Eerste Hulp) de derde zijde van de BHV-driehoek binnen het CIBOT systeem. Tijdens deze opleiding leren instructeurs de grondbeginselen van het onderwijs in brand, ontruiming en communicatie. Op deze manier kunnen zij zelf bhv’ers op een kwalitatieve manier opleiden en trainen. Aan het eind van die cursus kan de CIBOT BPIM provider een calamiteit herkennen, alarmeren en snel handelen, bijvoorbeeld door een ontruiming te starten of een beginnende brand te blussen.

Onderwijsfilosofie

De didactische kern van het vaardigheidsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door het vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel de retentie als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. 

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur BFR3: BPIM. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur BPIM en kunt u zelfstandig uw brandcursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de richtlijnen voor ontruimingen of het bestrijden van een beginnende brand.

Inhoud CIBOT Brand en Ontruiming Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt de inhoud op instructeursniveau behandeld: instructeurs moeten een foutloze demonstratie van handelingen kunnen laten zien. Verder is er aandacht voor didactische modellen zoals het vierstappenplan, de Galan-methode en de Pendleton-feedback.

Op theoretisch vlak is er ruime aandacht voor de wetgeving omtrent BHV, de structuur van een BHV-organisatie en alle gevaren rondom brand.

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • De branddriehoek en -vijfhoek
 • De verschillende brandstadia
 • De brandklassen
 • De verschillende soorten blusmiddelen
  • CO2-blusser
  • Sproeischuimblusser
  • Sprayblusser
  • Blusdeksel en blusdeken
  • De mogelijkheden voor brandmelding en de beperkingen per middel
 • Het veilig verplaatsen van een slachtoffer met de Rautekgreep of ondersteunend vervoer
 • Het proces van een brandmelding;
 • Het veilig controleren van een ruimte door middel van de deurprocedure
 • Het systeem van P- en H-zinnen;
 • Gevarensymbolen en -etiketten;
 • Bedrijfsnoodhulporganisatie en de inhoudelijke bepalingen.

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven of certificaten aan te vragen. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

IRP Training kan u daarnaast ondersteunen met lesmaterialen.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding BPIM wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner.

IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!