Algemeen

De instructeursopleiding “EHBO Basis” is, naast Reanimatie, het tweede fundament voor de hulpverleningsopleidingen binnen het CIBOT systeem. Tijdens deze opleiding leren instructeurs de grondbeginselen van het onderwijs in niet-spoedeisende hulpverlening. Op deze manier kunnen zij zelf burgerhulpverleners op een kwalitatieve manier opleiden en trainen. Aan het eind van die cursus kan de CIBOT EHBO provider een noodgeval herkennen, alarmeren en snel hulp verlenen. Eventueel draagt hij een slachtoffer over aan professionele hulp op de plaats van een ongeval.

Onderwijsfilosofie

De didactische kern van het hulpverleningsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door het vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel de retentie als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. 

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur BFR2: EHBO. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur EHBO en kunt u zelfstandig uw EHBO-cursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de richtlijnen voor eerste hulp.

Een CIBOT BFR2: EHBO instructeurscertificaat geeft tevens toegang tot de BLS-instructeursopleiding van de NRR (Nederlandse Reanimatieraad).

Inhoud CIBOT EHBO Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt de inhoud op instructeursniveau behandeld: instructeurs moeten een foutloze demonstratie van een casus en de losse handelingen kunnen laten zien. Verder is er aandacht voor didactische modellen zoals het vierstappenplan, de Galan-methode en de Pendleton-feedback.

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • Een verwondingenbeoordeling uitvoeren
 • Beschrijven hoe gereageerd moet worden bij verdenking van hoofd- of rugletsel
 • Tekenen, symptomen en eerste hulptechnieken beschrijven voor de belangrijkste medische noodgevallen:
  • Hartproblemen
  • Verminderd bewustzijn
  • Allergische reactie
  • Diabetische noodgevallen (hyperglykemie en hypoglykemie)
  • Vergiftiging (ingeslikt, ingeademd en geabsorbeerd vergif)
  • Beroerte
  • Brandwonden
 • Behandelen en verbinden van een wond
 • Uitleggen wanneer het nodig is een gewonde te verplaatsen / op te tillen
 • Een opsomming geven van potentiële gevaren bij het verplaatsen/optillen van een gewonde

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven of certificaten aan te vragen. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

IRP Training kan u daarnaast ondersteunen met lesmaterialen.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding EHBO wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development Partner.

IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!