CIBOT Coördinator COVID-19 instructeursopleiding

Het coronavirus heeft een enorme maatschappelijke impact die zijn gelijke niet kent in de moderne tijd. Zaken die voorheen normaal en vanzelfsprekend waren, zijn dit niet meer. 

Naast de uitdagingen voor de volksgezondheid ligt er een enorme taak voor het bedrijfsleven. Veel branches zijn, al dan niet verplicht, nog gesloten; bedrijven in andere branches kunnen door, maar moeten dit op een andere manier doen dan ze gewend zijn.

Veel branches zullen met een procedure moeten komen om ondanks de Corona dreiging weer open te mogen. Bedrijven in deze branches zullen stoeien met de vraagstukken rond COVID-19 en hier begeleiding voor zoeken. 

Gelukkig hoeft niet ieder bedrijf het wiel uit te vinden. Deze opleiding is in samenwerking tussen een aantal opleiders ontwikkeld en extern door CIBOT gecertificeerd. Op deze manier is de kwaliteit van onderwijs goed geborgd, óók bij deze unieke, gloednieuwe opleiding.

Onderwijsfilosofie

De opleiding tot Coördinator COVID-19 wordt op een andere manier gegeven dan gebruikelijk. Wanneer u als instructeur deze cursus bij een klant verzorgt, zal het grootste gedeelte daarvan online zijn. Dit strookt immers met het doel van de cursus: verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken. Doordat de vorm en inhoud met elkaar overeenstemmen, zal uw boodschap als instructeur nog beter uit de verf komen. 

Inhoudelijk is er aandacht voor diverse onderwerpen uit verschillende disciplines. Denk daarbij aan geneeskunde, veiligheidskunde en facilitair management. 

De opleiding sluit daarmee niet alleen aan op het onderwerp, maar ook bij de moderne tijd.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur Coördinator COVID-19. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director (digitaal) meeloopt met andere instructeurs en aansluitend uw eigen cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Deze audit bestaat onder andere uit het schrijven van een eigen COVID-beheersplan voor een bepaalde locatie.

Inhoud CIBOT Coördinator COVID-19 Instructeursopleiding

De CIBOT instructeursopleiding Coördinator COVID-19 heeft diverse facetten die aan bod komen.

Inhoudelijk (e-learning en online meetings)

  • Het coronavirus vanuit medisch perspectief
  • Instanties betrokken bij de bestrijding van het virus
  • Verschillen in internationale aanpak
  • Corona en de RI&E
  • Arbeidshygiënische strategie
  • Effectieve vs. efficiënte maatregelen

Didactisch

  • Aspecten van online lesgeven
  • Beoordelen van de bedrijfsrichtlijn

Commerciële kansen

Het coronavirus zal nog lange tijd onder ons blijven, en dus ook de maatregelen die daarbij genomen (moeten) worden. Als instructeur kunt u bedrijven in eerste lijn begeleiden bij het opstellen van de juiste bedrijfsrichtlijnen. Omdat de maatregelen echter constant veranderen, bent u ook in staat om uw klanten gedurende langere tijd te ondersteunen bij coronavraagstukken.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

Veel bedrijven weten IRP Training te vinden als het gaat om veiligheidsvraagstukken. Wij kunnen u enerzijds als instructeur opleiden; anderzijds kunnen we u blijven ondersteunen, bijvoorbeeld als er specifieke coronamaatregelen bij uw klanten genomen moeten worden, waar ze zelf de kennis of middelen missen. Wij werken altijd whitelabel en kunnen uw klant namens u ontzorgen!