CIBOT Evenementenhulpverlener Instructeursopleiding

In maart en april 2019 is de Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) gepresenteerd. De norm stelt o.a. eisen aan competenties voor hulpverleners (zowel EHBO’ers als zorgprofessionals) en streeft op die manier naar uniformiteit en duidelijkheid.

Om EHBO’ers op te kunnen leiden conform de eisen van de VNEZ is de cursuslijn Evenementenhulpverlener (EVH) opgezet.

Deze cursuslijn is onderverdeeld in 3 niveaus, die overeenkomen met de indeling van de diverse handelingen en interventies die EHBO’ers conform de VNEZ kunnen en mogen uitvoeren.

Bepaalde handelingen uit categorie 1 en 2 kunnen door middel van specialisatiemodules verder diepgaand behandeld worden.

Onderwijsfilosofie

De didactische kern van het hulpverleningsonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door het vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel de retentie als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. 

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur voor één of meerdere categorieën. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur en kunt u zelfstandig uw Evenementenhulpverlener-cursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er ingrijpende wijzigingen in de richtlijnen voor hulpverlening zijn.

Inhoud CIBOT Evenementenhulpverlener Instructeursopleidingen

Categorie 1 (Basis Eerste Hulp)

Ingangseis voor de opleiding is een geldig instructeurscertificaat voor in elk geval BLS, EHBO, PBLS en EHAK.

 • Onderwijsfilosofie
 • Examinering
 • Certificering
 • Onderwijzen van de volgende onderwerpen:
  • Basic Life Support (BLS)
  • Benadering en inschakelen zorgprofessionals
  • Bewustzijnsstoornissen
  • Hevig bloedverlies
  • Luchtweg en ademhaling
  • Bloedsomloop
  • Wonden
  • Omgevingsinvloeden
  • Ongevallen
  • Letsel van het bewegingsapparaat (sport- en wandelletsel)
  • Pijn en pijnstilling
  • Gezichtsletsel
  • Ziekteklachten (ook kinderziekten)
  • Steken en beten

Cursusduur: 1 dag

Categorie 2 (Evenementen Eerste Hulp)

 • Onderwijsfilosofie
 • Examinering
 • Certificering
 • Onderwijzen van de volgende onderwerpen:
  • Aanleggen aluminium spalk in de aangetroffen stand
  • Afname (integraal)helm door middel van de PORLES en Roger-methode
  • Trauma jaw thrust
  • Assisteren adrenaline auto-injector
  • Tellen van de ademfrequentie
  • Meting van zuurstofsaturatie
  • Meting van hartfrequentie
  • Meting van bloeddruk (automatisch)
  • Meting en interpretatie van lichaamstemperatuur
  • Paediatric Basic Life Support (PBLS)
  • Overdracht d.m.v. AMPLE en SBAR

Cursusduur: 3 dagen

Categorie 3 (Evenementen Eerste Hulp)

Deze handelingen mogen alleen op aanwijzing en onder direct toezicht van een zorgprofessional uitgevoerd worden!

 • Onderwijsfilosofie
 • Examinering
 • Certificering
 • Onderwijzen van de volgende onderwerpen:
  • Aansluiten van 3/5/12 afleidingen ECG
  • Uitvoeren log-roll of Lift and Slide methode
  • Fixeren in een vacuümmatras
  • Aanleggen vacuümspalk
  • Toediening van zuurstof
  • Interpretatie van ademfrequentie, zuurstofsaturatie, hartfrequentie en bloeddruk (automatisch)
  • Meting en interpretatie van bloedglucose
  • Voorbereiden infuussysteem
  • Optrekken medicatie
  • Fixeren op een wervelplank
  • Aanleggen nekspalk
  • Uitzuigen mond/keelholte
  • Aanleggen bekkenstabilisator

Cursusduur: 3 dagen

Voor een passend advies neem contact met ons op

Structuur opleidingen

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven en evenementenhulpverlener-cursussen te gaan aanbieden. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

Door extra diepgang aan te kunnen bieden, heeft u bij klanten een extra voordeel bij hun keuze voor een opleider. Denk bijvoorbeeld aan Alcohol & Drugs, First Aid Under Danger of diverse duikmodules.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding Evenementenhulpverlener wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner.

Hierdoor kunnen wij niet alleen dit unieke traject aanbieden, maar is dit ook nog eens onafhankelijk gecertificeerd. IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden. Vanwege deze status als erkend CIBOT instituut kunnen wij u optimaal voorbereiden op het audittraject.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!