CIBOT Reanimatie Instructeursopleiding

De instructeursopleiding “Basic Life Support” is een goede basis voor de hulpverleningsopleidingen binnen het CIBOT systeem. Tijdens deze opleiding leren instructeurs de grondbeginselen van het reanimatieonderwijs. Op deze manier kunnen zij zelf burgerhulpverleners op een kwalitatieve manier opleiden en trainen. Aan het eind van die cursus kan de CIBOT BLS provider een noodgeval herkennen, alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of professionele hulp op de plaats van een ongeval. Snel alarmeren en snelle BLS zijn een essentieel onderdeel van de keten van overleving.

Onderwijsfilosofie

De didactische kern van het reanimatieonderwijs binnen CIBOT wordt gevormd door het vierstappenplan. Deze methode is effectief toepasbaar bij verschillende leerstijlen van cursisten. Diverse wetenschappelijke studies hebben de effectiviteit van deze methode boven andere methodes aangetoond. Zowel de retentie als de snelheid van handelen is aantoonbaar hoger bij cursisten die met behulp van het vierstappenplan opgeleid en getraind worden. 

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur BFR1: BLS. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur BLS en kunt u zelfstandig uw reanimatiecursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen zijn in de richtlijnen voor reanimatie of eerste hulp in het algemeen.

Een CIBOT BFR1:BLS instructeursopleiding is ook gecertificeerd volgens de NRR (Nederlandse Reanimatieraad), u krijgt dus een dubbel certificaat.

Inhoud CIBOT BLS Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt de inhoud op instructeursniveau behandeld: instructeurs moeten een foutloze demonstratie kunnen laten zien. Verder is er aandacht voor didactische modellen zoals het vierstappenplan, de Galan-methode en de Pendleton-feedback.

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • De keten van overleving
 • Het doel en de motivatie van reanimatie uitleggen
 • Een veiligheidscheck doen en gevaarlijke situaties herkennen
 • Bewustzijn controleren
 • 112 alarmeren
 • De luchtweg openen 
 • Controleren op normale ademhaling
 • Borstcompressies en beademingen uitvoeren
 • Een AED gebruiken
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • Bewusteloze slachtoffers met ademhaling in de stabiele zijligging leggen
 • Hulp verlenen bij verslikking en verstikking

Commerciële kansen na opleiding

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven of certificaten aan te vragen. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

IRP Training kan u daarnaast ondersteunen met lesmaterialen.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding BLS wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner.

IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!