CIBOT Verkeersregelaars instructeursopleiding

Er is in Nederland een tekort aan goed opgeleide verkeersregelaars. Een goed getrainde verkeersregelaar is van groot belang voor de doorstroming en veiligheid op de weg. Wanneer de juiste technieken gebruikt worden,  zal hij of zij er voor zorgdragen dat weerstand van weggebruikers wordt voorkomen en de doorstroom voorspoedig zal verlopen. Houding, uitstraling en vriendelijkheid zijn hierin van essentieel belang.

De CIBOT instructeursopleiding “Verkeersregelaar” is een compleet traject voor instructeurs om zelfstandig verkeersregelaars op te gaan leiden. Instructeurs krijgen alle ins en outs over de relevante wetgeving, het hanteren van de juiste signalen, en het coachen en beoordelen van hun cursisten.

Onderwijsfilosofie

CIBOT is van mening dat diepgaand theorie-onderwijs en -examinering alleen meerwaarde biedt als het aansluit op de te geven training. Voor de opleiding Verkeersregelaars betekent dat er veel ruimte is voor praktijkoefeningen. Het gaat er immers om dat cursisten niet alleen weten hoe ze veilig en effectief het verkeer moeten regelen, maar dat ook daadwerkelijk in de praktijk kúnnen.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur Verkeersregelaar. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur en kunt u zelfstandig uw verkeersregelaars cursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

U kunt na afronding van deze opleiding direct uw examens boeken.

Inhoud CIBOT Verkeersregelaar Instructeursopleiding

De CIBOT instructeursopleiding Verkeersregelaar heeft diverse facetten die aan bod komen.

Inhoudelijk

 • Statisch regelen
 • Dynamisch regelen
 • Opstarten van een beginnende verkeersregelaar
 • Regelen van een complexe kruising
 • Veiligheidsaspecten en veilig gedrag tijdens de opleiding
 • Administratieve procedures examinering en opleiding
 • Agressiepreventie
 • BRL9101 / CROW96B basisbeginselen

Didactisch

 • Vaardigheidsonderwijs
 • Demonstraties
 • Feedback op en naast de kruising
 • Coachen van cursisten
 • Examinering

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven en examens aan te vragen. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

Door middel van verdiepingsmodules zoals BRL9101 kunt u uw kennis verbreden en inzetten tijdens uw opleidingen.

In-company

De CIBOT gecertificeerde instructeursopleiding Verkeersregelaars wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

Voor passend advies neemt u contact met ons op.

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development partner. IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden. Vanwege deze status als erkend CIBOT instituut kunnen wij u optimaal voorbereiden op het audittraject.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!