CIBOT Instructeursopleiding Veilig Werken Voor

De door IRP Training gegeven Instructeursopleiding VWV (Veilig Werken Voor) is in samenwerking met het CIBOT ontwikkeld om toekomstige docenten te voorzien van de tools en handvatten om zelfstandig Veilig Werken Voor les te kunnen gaan geven. Deze opleiding biedt een sterk fundament op inhoudelijk en didactisch vlak. Door de combinatie hiertussen te maken, is deze opleiding ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld veiligheidskundigen die hun inhoudelijke kennis graag over willen brengen, maar zij hiervoor nog de didactische vaardigheden missen.

De instructeursopleiding VWV en het hierop volgende certificatietraject zijn uniek in Nederland!

Onderwijsfilosofie

Binnen de CIBOT onderwijsfilosofie is de consensus dat een goede docent niet alleen een breed palet aan didactische methoden en werkvormen moet kennen. Het gaat er juist om dat hij in staat is om te bepalen wat er nodig is voor de specifieke groep waar hij die dag voor staat. Dit komt deels met ervaring, waarbij tijdens een instructeursopleiding al de basis gelegd wordt. Docenten leren reflecteren op didactische methodes om tot inzicht te komen waaróm bepaalde methodes goed werken of soms juist niet.

Instructeurs worden jaarlijks getoetst om te beoordelen of zij nog aan de eindtermen voldoen, zowel inhoudelijk als didactisch. Op deze manier blijft de kwaliteit van onderwijs geborgd, zonder dat de instructeur irrelevante bijscholing hoeft te volgen.

VWV is ontstaan als modulaire variant van VCA, waarbij er altijd maatwerk mogelijk is. Op die manier kan er een gedegen veiligheidsopleiding bij bedrijven gegeven worden, die toegepast is op hun specifieke situatie. Cursisten zijn op die manier alleen bezig met stof die ook echt relevant is.

Certificering

Na het afronden van de instructeursopleiding en inschrijving bij CIBOT bent u Kandidaat-Instructeur VW. Dit betekent dat u onder direct of indirecte verantwoordelijkheid van een Course Director uw stages volgt en cursussen geeft. Wanneer u er klaar voor bent, vraagt u een onafhankelijke audit bij CIBOT aan. Bij een positief resultaat wordt u gecertificeerd als Instructeur en kunt u zelfstandig uw VWV-cursussen inplannen en verzorgen.

De certificering is geldig tot en met het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dat jaar wordt er wederom een audit afgenomen voor de hercertificering. Deze keert dan jaarlijks terug.

In sommige gevallen wordt er wél gevraagd om het volgen van bijscholing. Bijvoorbeeld wanneer er ingrijpende wijzigingen in V&G-wetgeving zijn.

Deze instructeursopleiding voldoet aan de eisen voor Code95 onderwijs. U kunt na afronding van de opleiding direct opleidingen onder Code 95 certificeren zonder een zelfstandige CBR registratie, onder andere VCA.

Inhoud CIBOT VWV Instructeursopleiding

De instructeursopleiding bestaat uit 6 dagdelen die meestal in 3 volle dagen gegeven worden.

De indeling van de dagdelen kan vrij verschoven worden, dit ter beoordeling van de docent.

 • Dagdeel 1: Wet- en regelgeving
  • In dagdeel 1 wordt er aandacht besteed aan de wet- en regelgeving en de procedures voor opleiden en het certificeren van een bedrijf conform VCA & VWV.
 • Dagdeel 2: Didactiek
  • Gedurende dit dagdeel wordt er voornamelijk aandacht geschonken aan diverse didactische thema’s.
 • Dagdeel 3 & 4: Vakkennis
  • Gedurende een dagdeel wordt de vakkennis VCA & VWV behandeld. De gehele dag zal bestaan uit een training VWV op instructeursniveau waarbij er per onderwerp aandacht besteed wordt aan de aanvullende zaken die een VWV docent dient te weten. Gedurende deze dag is er alle ruimte voor discussie, vragen en het bestuderen van de stof.
 • Dagdeel 5: Didactische oefeningen
  • Tijdens dagdeel 5 voeren de deelnemers hun opdracht uit. De opdracht bestaat uit het voorbereiden van een les (thuisstudie) en deze presenteren voor de groep. Tijdens dagdeel 2 ontvangen de deelnemers hun huiswerkopdracht en de toetsingscriteria.
 • Dagdeel 6: Didactisch en vaktechnisch examen
  • In dagdeel 6 voeren de deelnemers een tweede huiswerkopdracht uit, gelijkwaardig aan de opdracht in dagdeel 5. Hier wordt op getoetst, een positieve toetsing kwalificeert de deelnemer voor het CIBOT certificaat Kandidaat-Instructeur.

De dagdelen worden afhankelijk van de groep mogelijk in een andere volgorde behandeld.

Commerciële kansen

U kunt uzelf inschrijven als opleider bij CIBOT om onder eigen vlag les te geven en VWV-cursussen te gaan aanbieden. Uiteraard kunt u ook via IRP Training ingezet worden, wanneer uw certificering compleet is.

De instructeursopleiding VWV geeft tevens toegang tot deelname aan de instructeursopleidingen Preventiemedewerker, Fysieke Belasting en het verkorte programma Instructeur Hef- en Reachtruck.

In-company

De CIBOT instructeursopleiding VWV wordt meerdere keren per jaar op onze trainingslocatie in Oirschot gegeven. In-company behoort echter ook tot de mogelijkheden! Bij voldoende aanmeldingen verzorgen onze docent-instructeurs de training op uw eigen locatie.

Neem contact op voor de mogelijkheden!

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is CIBOT gecertificeerd Course Development Partner.

Hierdoor kunnen wij niet alleen dit unieke traject aanbieden, maar is dit ook nog eens onafhankelijk gecertificeerd. IRP organiseert vrijwel alle instructeursopleidingen die het CIBOT biedt en is ook in staat maatwerk certificatietrajecten aan te bieden. Vanwege deze status als erkend CIBOT instituut kunnen wij u optimaal voorbereiden op het audittraject.

Benieuwd wat een CIBOT certificering voor u kan betekenen? Neem contact op met een van onze adviseurs!