DAN Reanimatie Instructeursopleiding

Het DAN Basic Life Support Instructeur (“DAN BLS Instructeur”) programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan uw cursist aan te leren, die nodig zijn om BLS bij volwassen slachtoffers te verlenen. BLS bestaat uit meerdere eerstehulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de plaats van een ongeval. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.

Het aanleren van deze vaardigheden is de uitdagende taak van de DAN BLS Instructeur!

Onderwijsfilosofie

DAN Training is van mening dat u de opleiding BLS niet alleen doet voor het diploma, maar ook voor de kennis en het zelfvertrouwen dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden. Daarom bestrijkt iedere gespecialiseerde DAN cursus een specifiek gebied van de Eerste Hulp en is deze modulair opgebouwd.

DAN opleidingen hanteren een vaste structuur met een theorie-onderdeel, een aantal vaardigheden en een praktisch en theoretisch examen. Als instructeur wordt u erop getraind om dit volgens de richtlijnen van DAN te mogen en kunnen onderwijzen.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met het certificaat DAN BLS Instructeur dat wordt afgegeven door DAN Europe.

Na afronding van de opleiding schrijft u zich in bij DAN Europe en wordt u aangemerkt als instructeur. Hierna kunt u zelfstandig DAN Provider opleidingen gaan geven en de certificaten voor uw cursisten aan te vragen bij DAN Europe.

Inhoud DAN BLS Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt een stuk didactiek behandeld: De wijze van trainen, het geven van vaardigheidsonderwijs en natuurlijk de wijze van examineren.

 

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

 

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • Verklaren basis anatomie en fysiologie
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen” opnoemen
 • Uitleggen waarom BLS belangrijk is
 • Het doel van BLS en reanimatie uitleggen
 • Gevaar herkennen en een Omgevingsveiligheid Beoordeling uitvoeren
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Bewustzijn controleren
 • Een gewonde persoon geruststellen
 • De luchtweg openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • 112 alarmeren
 • Borstcompressies en beademingen uitvoeren – reanimatie
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp verlenen bij verslikking
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden.
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen

Commerciële kansen

DAN BLS is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.

De opleiding is zowel geschikt voor duikers als niet-duikers en biedt daarom voor de instructeur veel mogelijkheden.

In-company

Ook in-company instructeursopleidingen zijn mogelijk. Met name duikverenigingen laten vaak meerdere DAN instructeurs als groep opleiden bij IRP Training zodat ze hun eigen providers kunnen gaan trainen.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is DAN Business Partner centrum.

Dat betekent dat u bij IRP alle instructeursopleidingen kunt volgen, maar ook de materialen kunt bestellen tegen een scherpe prijs. IRP ondersteunt u hierin van begin tot einde. 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!