DAN PBLS Instructeursopleiding

Het DAN Paediatric Basic Life Support Instructeur (“DAN PBLS Instructeur”) programma is bedoeld om de kennis en vaardigheden aan uw cursist aan te leren, die nodig zijn om BLS bij jonge slachtoffers (baby’s en kinderen) te kunnen verlenen. PBLS bestaat uit meerdere eerstehulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN PBLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel PBLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de plaats van een ongeval. Snel alarmeren en snelle PBLS zijn 2 van de 4 schakels in de keten van overleving.

Het aanleren van deze vaardigheden is de uitdagende taak van de DAN PBLS instructeur!

Onderwijsfilosofie

DAN Training is van mening dat u de opleiding PBLS niet alleen doet voor het diploma maar ook voor de kennis en het zelfvertrouwen dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden. Daarom bestrijkt iedere gespecialiseerde DAN cursus een specifiek gebied van de Eerste Hulp en is deze modulair opgebouwd.

DAN opleidingen hanteren een vaste structuur met een theorie-onderdeel, een aantal vaardigheden en een praktisch en theoretisch examen. Als instructeur wordt u erop getraind om dit volgens de richtlijnen van DAN te mogen en kunnen onderwijzen.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met het certificaat DAN PBLS Instructeur dat wordt afgegeven door DAN Europe.

Na afronding van de opleiding schrijft u zich in bij DAN Europe en wordt u aangemerkt als instructeur. Hierna kunt u zelfstandig DAN Provider opleidingen gaan geven en de certificaten voor uw cursisten aan te vragen bij DAN Europe.

Inhoud DAN PBLS Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt een stuk didactiek behandeld: De wijze van trainen, het geven van vaardigheidsonderwijs en natuurlijk de wijze van examineren.

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • Verklaren basis anatomie en fysiologie bij kinderen
 • De 4 schakels van de “overlevingsketen”opnoemen
 • Uitleggen waarom PBLS belangrijk is
 • Het doel van PBLS en reanimatie uitleggen
 • Gevaar herkennen en een Omgeving Veiligheid Beoordeling uitvoeren
 • De functie van borstcompressies en ventilaties beschrijven
 • Verklaren hoe opblazen van de maag voorkomen kan worden
 • Bewustzijn controleren
 • Een gewond kind geruststellen
 • De luchtweg openen
 • Controleren op normale ademhaling
 • 112 alarmeren
 • Borstcompressies en beademingen uitvoeren – reanimatie
 • De voordelen opnoemen van gezichtsdoekjes en beademingsmasker
 • De voordelen uitleggen van zuurstof tijdens reanimatie
 • Het belang van defibrillatie uitleggen
 • De meest voorkomende oorzaak van verslikking aangeven
 • Het verschil beschrijven tussen gedeeltelijk en volledige luchtwegobstructie
 • Hulp verlenen bij verslikking
 • Verklaren waarom een bewusteloos, ademend slachtoffer in de stabiele zijligging gelegd moet worden.
 • Een bewusteloos, ademend persoon in de stabiele zijligging leggen

Commerciële kansen

DAN BLS is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten. En ook u kunt deze opleiding onderwijzen!

De DAN PBLS opleiding is zeer geschikt om te geven aan vriendengroepen die jonge kinderen hebben.

In-company

Ook in-company instructeursopleidingen zijn mogelijk. Met name duikverenigingen laten vaak meerdere DAN instructeurs als groep opleiden bij IRP Training zodat ze hun eigen providers kunnen gaan trainen.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is DAN Business Partner centrum.

Dat betekent dat u bij IRP alle instructeursopleidingen kunt volgen, maar ook de materialen kunt bestellen tegen een scherpe prijs. IRP ondersteunt u hierin van begin tot einde. 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!