DAN Marine Life Injuries Instructeursopleiding

First Aid for Hazardous Marine Life Injuries is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen.

Denk hierbij aan mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te leren herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden. Ook daarin kunt u docent worden!

Onderwijsfilosofie

DAN Training is van mening dat u de opleiding Marine Life Injuries niet alleen doet voor het diploma maar ook voor de kennis en het zelfvertrouwen dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden. Daarom bestrijkt iedere gespecialiseerde DAN cursus een specifiek gebied van de Eerste Hulp en is deze modulair opgebouwd.

DAN opleidingen hanteren een vaste structuur met een theorie-onderdeel, een aantal vaardigheden en een praktisch en theoretisch examen. Als instructeur wordt u erop getraind om dit volgens de richtlijnen van DAN te mogen en kunnen onderwijzen.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met het certificaat DAN Marine Life Injuries Instructeur dat wordt afgegeven door DAN Europe.

Na afronding van de opleiding schrijft u zich in bij DAN Europe en wordt u aangemerkt als instructeur. Hierna kunt u zelfstandig DAN Provider opleidingen gaan geven en de certificaten voor uw cursisten aan te vragen bij DAN Europe.

Inhoud DAN Marine Life Injuries Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt een stuk didactiek behandeld: De wijze van trainen, het geven van vaardigheidsonderwijs en natuurlijk de wijze van examineren.

 

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • Vier soorten verwondingen door gevaarlijke zeedieren te identificeren
 • Tenminste vijf giftige zeedieren te noemen
 • Vijf algemene tekenen van contact met gif te noemen
 • De juiste eerstehulpprocedure te beschrijven bij een verwonding door een giftig zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die een duiker kunnen bijten
 • Twee algemene waarschuwingstekens te noemen van een beet door een zeedier
 • De juiste eerstehulpprocedure te beschrijven bij een bijtverwonding door een zeedier
 • Tenminste drie zeedieren te noemen die irritaties bij duikers kunnen geven
 • Tenminste vier algemene waarschuwingstekens van irritaties te noemen
 • De juiste eerstehulpprocedure te beschrijven voor behandeling van het aanraken van onderwaterleven
 • Twee algemene soorten zeevoedselvergiftiging te identificeren
 • Tenminste drie vissoorten te noemen die zeevoedselvergiftiging kunnen geven
 • Drie algemene waarschuwingstekens te geven van zeevoedselvergiftiging
 • De reden te geven waarom onderzoek door een arts nodig is wanneer er aan zeevoedselvergiftiging wordt gedacht
 • De juiste eerste hulp procedure te beschrijven voor de behandeling bij verdenking van zeevoedselvergiftiging
 • Tenminste vijf technieken of richtlijnen op te noemen die de kans op verwonding door gevaarlijke zeedieren verminderen

Commerciële kansen

De aard en de omvang van de cursus DAN Marine Life Injuries is geschikt voor het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers, zoals kapiteins, watersporters en niet-duikende familieleden. 

Met name veel ouders aan de waterkant en andere niet-watersporters, die wel vaak in de buurt van de waterkant zijn, zijn een interessante doelgroep.

In-company

Ook in-company instructeursopleidingen zijn mogelijk. Met name duikverenigingen laten vaak meerdere DAN instructeurs als groep opleiden bij IRP Training zodat ze hun eigen providers kunnen gaan trainen.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is DAN Business Partner centrum.

Dat betekent dat u bij IRP alle instructeursopleidingen kunt volgen, maar ook de materialen kunt bestellen tegen een scherpe prijs. IRP ondersteunt u hierin van begin tot einde. 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!