Medical Oxygen Rebreather

De cursus Medical Oxygen Rebreather (MO2R) is bedoeld om duikers op te leiden en te trainen in de technieken voor het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding, gebruikmakend van een zuurstofrebreather. 

De zuurstofrebreather wordt buiten Nederland voornamelijk toegepast op live-aboard duikschepen waarbij de zuurstofrebreather het mogelijk maakt om met een kleinere voorraad zuurstof langer zuurstof toe te dienen aan een duiker bij wie een decompressie-ongeval vermoed wordt.

Voor deze zeer speciale opleiding kunt ook u instructeur worden!

Onderwijsfilosofie

DAN Training is van mening dat u de opleiding MO2R niet alleen doet voor het diploma maar ook voor de kennis en het zelfvertrouwen dat hulp daadwerkelijk geboden kan worden. Daarom bestrijkt iedere gespecialiseerde DAN cursus een specifiek gebied van de Eerste Hulp en is deze modulair opgebouwd.

DAN opleidingen hanteren een vaste structuur met een theorie-onderdeel, een aantal vaardigheden en een praktisch en theoretisch examen. Als instructeur wordt u erop getraind om dit volgens de richtlijnen van DAN te mogen en kunnen onderwijzen.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met het certificaat DAN MO2R Instructeur dat wordt afgegeven door DAN Europe.

Na afronding van de opleiding schrijft u zich in bij DAN Europe en wordt u aangemerkt als instructeur. Hierna kunt u zelfstandig DAN Provider opleidingen gaan geven en de certificaten voor uw cursisten aan te vragen bij DAN Europe.

Inhoud DAN Marine Life Injuries Instructeursopleiding

Tijdens de instructeursopleiding wordt een stuk didactiek behandeld: De wijze van trainen, het geven van vaardigheidsonderwijs en natuurlijk de wijze van examineren.

Ook wordt er tijdens de opleiding een volledig opleidingspakket ter beschikking gesteld om direct van start te kunnen.

Daarbij wordt de volgende vakinhoud behandeld:

 • Installatie van de zuurstofrebreather
  • Wenoll
  • REMO2
 • Beslissing tot toepassing rebreather
 • Identificatie van de onderdelen van de rebreather
 • CO2 absorbent canister
 • Ademhalingscircuit
 • Rebreather zak
 • Oralnasal masker
 • Overdrukventiel
 • Opzetten en gebruik van met MO2R systeem

Commerciële kansen

De cursus is bedoeld om het algemene duik publiek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duik verwonding. En u kunt hierin doceren!

Bij IRP wordt de instructeursopleiding DAN MO2R provider vaak gecombineerd met het DAN Oxygen en het Advanced Oxygen provider programma.

Met name internationale duikgroepen of verenigingen die reizen met live-aboard maken zijn een goede doelgroep.

In-company

Ook in-company instructeursopleidingen zijn mogelijk. Met name duikverenigingen laten vaak meerdere DAN instructeurs als groep opleiden bij IRP Training zodat ze hun eigen providers kunnen gaan trainen.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is DAN Business Partner centrum.

Dat betekent dat u bij IRP alle instructeursopleidingen kunt volgen, maar ook de materialen kunt bestellen tegen een scherpe prijs. IRP ondersteunt u hierin van begin tot einde. 

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!