Nederlandse Reanimatieraad

De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) noemt haar missie op de website: Het behouden van leven als dat door reanimatie mogelijk is. Dit willen zij bereiken door kennis en vaardigheden in reanimatie zoveel mogelijk te verspreiden en verbeteren. De kernpunten zijn als volgt:

  • Eenheid in in reanimatie
  • Doeltreffend onderwijs
  • Een platform voor samenwerking van ketenpartners en disciplines
  • Autoriteit op het terrein van reanimatie

Onderwijsfilosofie

Door het verspreiden van de internationaal vastgestelde richtlijnen draagt de NRR bij aan uniforme opleiding in de reanimatie op alle niveaus in de keten van de hulp en zorgverlening. Door de reanimatie op verschillende niveaus aan te laten sluiten krijgt de patiënt meer kansen op het behoud van het leven.

Doorstroommogelijkheden

Er zijn binnen het certificatiesysteem van de NRR doorstroommogelijkheden voor met name medisch geschoolde providers en instructeurs, zoals verpleegkundigen en artsen. Indien zij al instructeurspapieren BLS hebben, kunnen zij voorgedragen worden als instructor trainer candidates. Via een ingangstoets is er toegang tot de opleiding docent-instructeur.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om door te ontwikkelen tot instructeur Advanced Life Support (ALS), Advanced Paediatric Life Support (APLS) en Immediate Life Support (ILS).

Europese Reanimatieraad (ERC)

De Nederlandse Reanimatieraad is de Nederlandse tak van de “European Resuscitation Council” (ERC). Dit wil zeggen dat de opleidingen van de NRR voldoen aan de richtlijnen zoals gesteld door de ERC en ook Europees gecertificeerd zijn. De NRR is daarmee internationaal erkend en opent ook op dit vlak voor u deuren.

Wat kan IRP Training voor u betekenen?

IRP Training is instructeurs-opleidingscentrum en voldoet daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen van de Nederlandse Reanimatieraad.

Wilt u weten of deze opleidingen iets voor u zijn?

Neem contact op met een van onze adviseurs!